Nieuws

Brief aan minister-president Geert Bourgeois

Transversale beleidsnota Vlaanderen 2050: VRWI reageert

Foresight Study
VRWI vraagt bijzondere aandacht voor VRWI-toekomstverkenningen 2025 bij transversale afstemming
Briefadvies 202

Briefadvies 202 - Wijzigingen O&O-besluit

W&I policy
De VRWI staat positief tegenover de voorgestelde wijzigingen.