International Advisory Board

De International Advisory Board (IAB) is een onafhankelijk orgaan van de VRWI. Bij zijn oprichting kreeg de VRWI immers als één van de taken het "instellen van een internationale reflectiekamer, bestaande uit ten minste drie experten die niet in België werken en op het vlak van het wetenschaps- en innovatiebeleid als toonaangevend erkend worden".

Missie

Vanuit een sterk internationale invalshoek formuleert de IAB adviezen over de positie van het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebestel, over de uitdagingen waarmee het geconfronteerd wordt en mogelijke antwoorden hierop.

Minstens een maal per jaar brengt de IAB onafhankelijk advies uit aan de Vlaamse Minister voor Innovatie en de Vlaamse Regering.

Samenstelling International Advisory Board

 

 

 

 

Claus Hviid Christensen (voorzitter)

Vicepresident van DONG Energy, raadslid Deens Innovatiefonds en voormalig voorzitter Deense Raad voor Wetenschapsbeleid

Ann Mettler*

Executive Director en medeoprichter van de Lisbon Council, een onafhankelijke denktank die zich focust op de kenniseconomie en innovatiebeleid

 

Arnoud De Meyer

Rector van de Singapore Management University; lid van de Soete expertgroep I en II

 

Dominique Foray

Professor aan de École Polytechnique Fédérale van Lausanne; Lid van de Zwitserse Nationale Onderzoeksraad

 

* In december 2014 nam Ann Mettler ontslag uit de IAB, bij haar aanstelling als hoofd van het European Political Strategy Centre, dat strategisch advies verleent aan de Europese Commissie.