Interne Werking

Structuur binnen de VRWI

Als unieke ontmoetingsplaats en discussieforum brengt de VRWI experten en vertegenwoordigers uit kennisinstellingen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld samen. Deze actoren komen samen op verschillende overlegniveaus.Interne Structuur VRWI

Klik om te vergroten

Werking VRWI

De inhoudelijke voorbereiding van de adviezen gebeurt in twee permanente commissies en één expertengroep: de Commissie Wetenschapsbeleid (CWB), de Commissie Innovatiebeleid (CIB) en de Expertengroep Indicatoren en Begroting (EGIB).

Occasioneel worden ook ad-hocwerkgroepen opgericht om adviezen voor te bereiden rond specifieke thema's. In alle voorbereidende commissies zetelen een representatieve mix van W&I-actoren. Op deze manier brengt de VRWI breed gedragen adviezen uit over het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid.

Werking VRWI

Klik om te vergroten