Samenstelling VRWI

De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie telt 20 stemgerechtigde raadsleden die door de Vlaamse Regering benoemd werden voor een termijn van vier jaar. Zes leidend ambtenaren nemen deel aan de vergadering met raadgevende stem. Eén raadslid moet momenteel nog vervangen worden.

De Raad is momenteel samengesteld als volgt:

Voorzitter

 • Dirk Boogmans

Leden voorgedragen door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen*

 • Greg Verhoeven, adviseur studiedienst, ABVV
 • Sandra Rosvelds, diensthoofd Studie en Ontwikkeling, ACW
 • Maarten Dedeyne, adviseur studiedienst, ACLVB
 • Vincent Thoen, senior adviseur kenniscentrum, VOKA
 • Gilles Vandorpe, economisch adviseur studiedienst, UNIZO
 • Anne-Marie Vangeenberghe, woordvoerder, Boerenbond & Landelijke Gilden

Leden voorgedragen door de associaties

 • Paul Janssen, voorzitter Onderzoeksraad, Universiteit Hasselt
 • Ignace Lemahieu, directeur Onderzoeksaangelegenheden, Universiteit Gent
 • André Oosterlinck, voorzitter associatie KU Leuven
 • Jean-Pierre Timmermans, voorzitter Onderzoeksraad, Universiteit Antwerpen
 • Patrick De Baetselier, vicerector Onderzoek, Vrije Universiteit Brussel


Lid voorgedragen door de strategische onderzoekscentra

 • Gilbert Declerck, executive officer, IMEC


Leden voorgedragen door de Vlaamse minister van innovatie

Leden met voeling bedrijfsleven

 • Sofie Baeten, Capital-E nv
 • Sophie Manigart, vakgroep Accounting en Bedrijfsfinanciering, Universiteit Gent
 • An Van De Vel, senior manager Strategic Funding Projects and Scientific Relations, Umicore Research

Leden uit maatschappelijk middenveld

 • Zeger Debyser, lab Moleculaire Virologie & Gentherapie, KU Leuven
 • Caroline Pauwels, SCOM/SMIT, Vrije Universiteit Brussel
 • Kristiaan Willems, faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, KU Leuven


Leden die ambtshalve lid zijn met raadgevende stem

 • Bernard De Potter, administrateur-generaal, Agentschap Innoveren en Ondernemen
 • NN, secretaris-generaal, FWO
 • Micheline Scheys, secretaris-generaal, departement Onderwijs en Vorming
 • Johan Hanssens, secretaris-generaal, departement Economie, Wetenschap en Innovatie

 

* Op 3 maart 2014 maakte de SERV via een brief bekend niet langer te zullen deelnemen aan de werkzaamheden binnen de VRWI. De VRWI betreurde de beslissing van de SERV in een schriftelijke reactie. Sindsdien nemen de SERV-vertegenwoordigers geen deel meer aan de VRWI-vergaderingen.