Advies 179 - Translationeel biomedisch onderzoek in Vlaanderen

Advies
cover advies 179

In 2008 bracht de toenmalige VRWB advies 120 uit 'De uitbouw van het translationeel onderzoek in Vlaanderen', dat aan de basis lag van de oprichting van het Centrum voor Medische Innovatie (CMI).

Inmiddels lanceerde de Vlaamse Regering op 8 juni 2012 het nieuwe programma Transformationele Geneeskunde TGO. Omdat de VRWI de uitbouw van translationeel biomedisch onderzoek wil blijven ondersteunen en opvolgen, brengt de VRWI in voorliggend advies eerst in kaart waar Vlaanderen vandaag staat inzake het translationeel biomedisch onderzoek en koppelt daaraan vervolgens een aantal aanbevelingen.

De VRWI ziet het nieuwe programma TGO, met de 10 miljoen euro die hiervoor zijn uitgetrokken, als een belangrijk begin om het klinisch onderzoek in Vlaanderen verder te stimuleren en te versterken. Maar de raad stelt tegelijk de vraag of er niet beter meer afstemming en stroomlijning was geweest met het reeds bestaande CMI.

De VRWI blijft het CMI als centrale lichte structuur noodzakelijk vinden met het oog op het opstarten van projecten rond translationeel biomedisch onderzoek en het versnellen van innovatie in de medische sector. Het uitbouwen van een kwaliteitsvolle Vlaamse biobank is hiertoe een belangrijk middel maar geen doel op zich.

Om een langetermijnperspectief te bieden voor het translationeel biomedisch onderzoek in Vlaanderen dient bovendien - cf. VRWI-advies 120 - in recurrente en voldoende financiering te worden voorzien. Een éénmalige 10 miljoen euro is hiervoor ruim onvoldoende. Daarom vraagt de raad snel duidelijkheid te scheppen rond de langetermijnvisie en -plannen met betrekking tot het CMI. De VRWI benadrukt hierbij de noodzaak voor goede samenwerking in de toekomst.

Duidelijkheid omtrent het CMI is ook noodzakelijk met het oog op de positionering en participatie van de Vlaamse biobank aan de relevante ESFRI-programma's (BBMRI, EATRIS en ECRIN). Gezien de voorbereidende fase voor deze ESFRI-projecten is afgerond en de oprichting van de Europese rechtspersoon (ERIC) wordt voorbereid, moet op korte termijn werk worden gemaakt van de mogelijke inschakeling van Vlaanderen in deze Europese onderzoeksinfrastructuren.

Dit advies werd op 22 november 2012 goedgekeurd door 16 van de 17 vertegenwoordigde stemgerechtigde raadsleden. Er was 1 onthouding.