Advies 186 - Conceptnota slimme specialisatiestrategie

Advies
cover VRWI-advies 186

Op 8 maart keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Een slimme specialisatiestrategie voor een gericht clusterbeleid' goed. Europa heeft de regio's immers opgelegd aan te tonen dat ze over een slimme specialisatiestrategie beschikken als
voorwaarde om in aanmerking te komen voor financiering uit het Cohesiefonds.

De VRWI verwelkomt deze conceptnota. Vlaanderen heeft nood aan een beleidsstrategie die aanzet tot het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes. De VRWI heeft de volgende opmerkingen bij de conceptnota:

  • Een aantal belangrijke vragen blijft onbeantwoord;
  • Bestaande initiatieven worden in deze nota samengebracht, maar dit neemt niet weg dat - door het ontbreken van een gedragen langetermijnkader - dezeinitiatieven niet op een coherente manier tot stand kwamen;
  • Expliciete coördinatie is nodig om fragmentatie en duplicatie tegen te gaan;
  • Een slimme specialisatiestrategie moet bestaande clusters kunnen integreren;
  • Het is nu tijd dat Vlaanderen resoluut keuzes maakt en deze doortrekt naar het instrumentarium.

 

Dit advies werd ook vertaald naar het Engels. U vindt het hier.