Advies 93

Advies, BOF, onderzoeker
VRWB-advies 93

Viceminister-president Fientje Moerman vroeg de VRWB om advies bij de krachtlijnen van haar voorstel voor een Methusalemfinanciering, een langlopende programmafinanciering voor een beperkt aantal toonaangevende onderzoekers aan Vlaamse universiteiten.

De VRWB schaart zich wat de grote lijnen betreft achter dit initiatief, maar wijst verder op enkele knelpunten die de uitvoering ervan kunnen bemoeilijken.

Zo moet het aantal groepen dat van Methusalemfinanciering kan genieten beperkt blijven en het moet om teams gaan met voldoende kritische massa. De financiering wordt best i.p.v. aan één ZAP-lid aan een excellent onderzoeksteam toegekend, waarvan één persoon met wereldreputatie in het betrokken domein dan de woordvoerder is.

De VRWB stemt ermee in dat voor de ondersteuning van excellente onderzoek(ers)ploegen omvangrijke financiële middelen worden ingezet, maar is voorstander van een flexibel systeem dat de autonomie van de instellingen respecteert, in de structuur van het BOF past en dat deregulering ten goede komt. De Raad onderschrijft ook dat de middelen interuniversitair verdeeld worden d.m.v. de BOF-sleutel, aan het BOF toegevoegd worden en dit voor een periode van zeven jaar. Zevenjaarlijkse evaluaties moeten dan beslissend zijn voor het al dan niet verder zetten van de financiering, wat het voordeel van een dynamisch systeem inhoudt.