Advies 98

Advies, toetreding
VRWB-advies 98

De doelstellingen van het internationaal verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw zijn o.m. het behoud en het duurzame gebruik van deze hulpbronnen (genetic resources) voor voeding en landbouw en de eerlijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik ervan. Voor dit gemengd verdrag is zowel het akkoord van de federale overheid als van de Gemeenschappen en Gewesten nodig. De VRWB werd om advies gevraagd.

Het verdrag bevat zeer belangrijke algemene principes die voedselveiligheid, onderzoek naar nieuwe plantenvariëteiten en eerlijke verdeling van de voordelen hieruit moet garanderen. De interpretatie en concrete invulling van deze principes zullen minder eenvoudig zijn, voornamelijk rond het aspect IPR.