Briefadvies 201 - Wijziging BOF-besluit

Advies, W&I policy
VRWI-Briefadvies 201 - Wijziging BOF-besluit

De VRWI staat achter de wijziging van het BOF-besluit die de universiteiten in de mogelijkheid stelt om een deel van de eigen verplichte aanvullende bijdrage niet aan het BOF toe te voegen. Zo kan immers gedeeltelijk geremedieerd worden voor de besparingen op de werkingsmiddelen van de universiteiten, die al te kampen hebben met structurele onderfinanciering.

De VRWI maakt wel de kanttekening dat de compensatie voor de besparingen op de werkingsmiddelen gebeurt met O&O-middelen, wat het bereiken van de 1%-doelstelling in 2020 er niet gemakkelijker op zal maken.