Briefdvies 218 - Voorontwerp van decreet mbt. regeling van de fusie Agentschap Ondernemen en IWT

Advies, W&I policy
Cover VRWI-Briefadvies 218

De VRWI brengt een gunstig advies uit bij het decreet dat de regelgeving die werd opgemaakt in het kader van de fusie van het Agentschap Ondernemen en het IWT valideert.